REKLAMA


Zariaďovanie miestností v byte

V tomto článku si pripomenieme hlavné zásady týkajúce sa zariaďovania miestností a rozmiestňovania nábytku v byte.

Zariaďovanie miestností v byte

  • Byt a jeho zariadenie má človeku slúžiť. Aby to tak naozaj bolo, musí v nich byť určitý systém a poriadok.
  • Miestnosti zariaďujeme a nábytok rozmiestňujeme podľa toho, aký byt máme a čo doň potrebujeme. Už pri zariaďovaní treba preto istú organizáciu a systém. Ušetríme si tým veľa času, námahy a vyhneme sa dennému opakovaniu niektorých nepríjemných úkonov.
  • Nábytok rozmiestňujeme tak, aby vyhovoval praktickým požiadavkám a plnil svoj účel.
  • Nezabúdajme na voľnosť pohybových línií a na požiadavku prístupnosti k jednotlivým kútom a najpoužívanejším miestam.
  • Majme aspoň približnú predstavu o tom, čo kde uložíme. Najčastejšie používané veci ukladáme na naj-prístupnejšie miesta, a naopak. Každý obyvateľ bytu má mať na všetky svoje veci vyhradené miesto.
  • Vhodným rozmiestnením nábytku treba vytvárať v byte funkčné centrá, ktoré budú plne využité a budú sa harmonicky včleňovať do ostatného zariadenia.
  • Kedže dispozičné rozvrhnutie bytu je dané, musíme sa mu nevyhnutne prispôsobiť.

 

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...