REKLAMA


Zariaďujeme rodinný dom na vidieku

Pri zariaďovaní bytu vo vidieckom rodinnom domčeku musíme na rozdiel od mestských bytov brať do úvahy niekoľko podstatných odlišností, ktoré vyplývajú z osobností života na vidieku. Odlišné sú aj potreby vidieckych domácností. Vyplývajú v prvom rade z rozdielov v spôsobe bývania. Pre vidiek je charakteristické bývanie v rodinnom domčeku. Hoci sa s rodinnými domčekmi stretávame i v mestách, vidiecke bývanie má nemálo špecifík. Vyplývajú z prevažujúcich foriem zamestnania obyvateľov dediny, zo zamerania, zvykov a povahových vlastností ľudí, z oveľa užšej zomknutosti s prírodou a jej premenami, z iného vzťahu ku zvieratám . Súvisia aj s nárokmi, ktoré kladie na prevádzku domácnosti vlastné hospodárstvo a odlišný spôsob života v byte v jednotlivých ročných obdobiach. Všetky tieto potreby sa obyčajne prejavujú až v dispozícií vidieckeho rodinného domčeka. Musí sa pri nej pamätať na väčšie vstupné priestory, umožňujúce dokonalú očistu pred vstupom do bytu. Ďalej je potrebné vhodne vymedziť hospodársku časť bytu a jej spojenie s vlastným obytným priestorom, ale i spojenie interiéru s exteriérom. Je to jedna z najväčších predností bývania v rodinných domoch. Rodinné domčeky sú náročnejšie na hospodárske priestory (umiestnenie tekutých palív, čerpadiel, zariadenia na zohrievanie teplej vody) . Napokon, už dnes je veľa vidieckych domácností z tejto stránky vybavených lepšie než domácnosti mestské. Vidiecke bývanie si vyžaduje také nábytkové predmety, ktoré tieto potreby najlepšie spĺňajú. Majú zodpovedať modernému trendu i požiadavkám účelnosti. Faktom je, že na vidieku sa pomerne menej stretávame s výstrelami. 

Zariaďujeme rodinný dom na vidieku

Mal by byť dobrý výber pohodlných širších a vyšších polo- kresiel i kresiel, aké vyhovujú i starším ľudom, pretože na vidieku je značný počet domácností troj-generačných, ale i preto, že po zamestnaní vonku je pohodlné sedenie zaslúžené. Striedať spôsob sedenia sa roľníkovi žiada rovnako ako človeku so sedavým zamestnaním. Preto ani veľmi pohodlné odpočinkové kreslo, nap. tzv. ušiak, by vo vidieckych domácnostiach nemalo chýbať. Väčšie pevné rodinné stoly doplnené stravovacími lavicami, sa uplatnia skôr než stolčeky menšie. Vidiecke bývanie zväčša predpokladá častý pobyt v záhrade, na dvore i na terase. Pekný a lacný sedací a stolový nábytok na tieto účely, ktorý nezaberie mnoho miesta pri zimnom skladovaní, by mal byť v každej domácnosti.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...