REKLAMA


Zariaďujeme si byt

Požiadavka zariadiť jednotlivé miestnosti v byte tak, aby to zodpovedalo ich funkciám, a využiť byt tým najlepším a najpríjemnejším spôsobom prináša širokú škálu problémov. Bytový priestor sa člení vertikálne i horizontálne, čím sa utvárajú vhodné funkčne odlišné úseky a celky.

Zariaďujeme si byt

Nemožno už zotrvávať pri tradičnom spôsobe rozloženia nábytku výlučne pri stenách miestností. Do popredia sa dostáva účelná snaha riešiť funkčné celky z možnosťou variability, pričom využitie nábytku bude individuálne. Všetci si želáme, aby v nás bytové zariadenie vzbudzovalo pocit príjemnej intimity, pohodlia a pohody. To je možné iba vtedy, ak sú jeho jednotlivé prvky vzájomne zharmonizované. Mnohé interiéry práve pre túto príčinu pôsobia chladne, neútulne a môžu neutralizovať svojich obyvateľov. Základná chyba môže byť v nesúlade medzi priestorom a nábytkom, v nevhodnom rozmiestnení jednotlivých predmetov, i v tom, že niektoré predmety človek naozaj nepotrebuje a má ich len preto, aby jeho byt vyzeral prepychovejšie.

 

 

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...