REKLAMA


Zásady správneho osvetlenia miestností

Osvetlenie miestností musí zodpovedať týmto hlavným zásadám:

  1. Nesmie svietiť do očí (nesmie spôsobovať oslnenie). Neoslnivý zdroj svetla musí byť inštalovaný nad očami a vo všetkých iných prípadoch sa musí na žiarovku alebo žiarivku dať tienidlo.
  2. Pracovné miesta musia byť dobre osvetlené, napr. pracovná doska v kuchyni, rysovacia doska, písací stôl atď., koncentrovaným zdrojom svetla.
  3. Intenzita svetla v dvoch susedných priestoroch, v ktorých sa pracuje (pri stálom pobyte v obidvoch priestoroch) sa nemá líšiť o viac ako 30%.

Osvetlenie miestností

Na osvetlenie izieb sa zvyčajne používa lampa zavesená na strope, ktorá dáva rozptýlené svetlo a často nespĺňa požiadavky na dobré osvetlenie pracovného alebo odpočinkového miesta; v mnohých bytoch je to jediné osvetlenie miestností. V miestnostiach, v ktorých jeme, odpočívame a pracujeme, osvetlenie musí pomáhať koncentrovať sa pri vykonávaní jednotlivých činností. Tieto podmienky spĺňajú rozličné druhy visiacich lámp, nástenné a stojanové lampy, ktoré sú rozmiestnené na viacerých miestach tak, aby sa z nich dal jednoducho a ľahko získať zdroj potrebnej intenzity svetla na vykonávanú činnosť (čítanie, kreslenie, atď.).

Keď inštalujeme v miestnosti osvetlenie, ktoré sa skladá z viacerých zdrojov, musíme mať na pamäti, aby:

  1. Bol ľahký prístup k vypínaču svetla,
  2. Sme vodiče (elektrické šnúry) viedli od zástrčky k lampe popri stenách (podlahových lištách), aby v miestnosti neprekážali pri pohybe.

Páči sa Vám článok?



Určite Vás bude zaujímať...