REKLAMA


Zníženie nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom

Poraďte sa s odborníkom

Keď neviete, kedy bola v byte naposledy vykonaná inšpekcia plynového kotla ústredného kúrenia alebo ohrievača vody, objednajte si ich na kontrolu. Uistite sa, či sa plyn spaľuje rovnomerne a či sú spaliny účinne odovzdané. Ak máte bolesti hlavy, keď je zapnutý nejaký spotrebič, nepoužívajte ho, kým ho neskontroluje odborník.

 

Skrútené prívodné šnúry

Dlhé prívodné šnúry kuchynských spotrebičov nahraďte špirálovými alebo krátkymi šnúrami, ktoré nevisia z pracovnej dosky dole, kde by na ne mohlo dosiahnuť dieťa a stiahnuť spotrebič na seba.

 

Náhle zvýšenie teploty

Teplota vody v sprche sa môže náhle zvýšiť a spôsobiť obarenie. Tomuto riziku môžete zabrániť tým, že sprchovú batériu vymeníte za model s termostatickým ovládaním alebo elektrickou sprchovou jednotkou.

 

Detská poistka do zásuvky

Keď máte v byte malé deti, zasuňte do nepoužívaných elektrických zásuviek detské poistky. Uistite sa, či je na kolíku zástrčky, ktorý zapadá do dierky fázy, plastový návlek, aby sa nikto nezranil elektrickým prúdom, keď je zástrčka povytiahnutá zo zásuvky.

Dokonalé uzemnenie

Pre bezpečnosť elektroinštalácie je nevyhnutné poriadne uzemniť všetky kovové súčasti v kúpeľniach a kuchyniach /kovové vane, drezy, potrubia/ vodičmi so žltozelenou izoláciou. Keď sa vám zdá, že v byte toto uzemnenie chýba, zavolajte elektrikára, aby to zistil. Keď ochrana pospájaním chýba, dajte si ju nainštalovať.

Páči sa Vám článok?Určite Vás bude zaujímať...